Kontakt

Logo Lorenz-Buchberger-Stiftung

An der Wolfsweide 48
60435 Frankfurt am Main
Telefon: 069 543818
Fax: 069 545885
E-Mail: info@lorenzbuchberger-stiftung.de

Spendenkonto

Frankfurter Sparkasse
Konto 200 092 553
BLZ 500 502 01
IBAN DE 95 5005 0201 0200 0925 53
BIC HELADEF1822